THÔNG TIN TUYỂN DỤNG HTV

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG HTV

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG HTV

Thông Tin Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QS VĂN PHÒNG (NGÀY ĐĂNG: 08/06/2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CBC  tuyển dụng Kỹ sư QS văn phòng, thông tin cụ thể như sau:

1. Số lượng: 2 

2. Yêu cầu: 1-2 năm kinh nghiệm

3. Mức lương: thương lượng

4. Nơi làm việc: TP.HCM

Thông tin công ty: https://cbcons.com.vn/

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG HTV

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG HTV

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG HTV

Tài liệu học tập