Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 05

Tài Liệu Học Tập

Tài Liệu Học Tập

Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 05

Ngày đăng : 03/04/2020 - 6:46 PM

Phần 1: Chỉ dẫn tính toán cốt thép và cách đặt cốt thép sàn trên mặt bằng

 

Phần 2Cách đặt cốt thép sàn trên mặt cắt, ví dụ tính toán cốt thép 

 

Phần 3Xác định tiết diện, nhịp tính toán và tải trọng tác dụng lên dầm phụ

 

Phần 4Xác định nội lực dầm phụ theo sơ đồ biến dạng dẻo

Bài viết khác
  Snagit  (01.06.2020)
  1398 Font VietNam FULL  (27.05.2020)
  Font cho bản vẽ AutoCad  (27.04.2020)
  Phần mềm Better WMF  (20.04.2020)

Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 05

Tài liệu học tập