File cài đặt + video chỉ dẫn cài đặt Revit

Tài Liệu Học Tập

Tài Liệu Học Tập

File cài đặt + video chỉ dẫn cài đặt Revit

Ngày đăng : 28/02/2020 - 10:03 AM

Link tải file cài đặt Revit 2019:

https://drive.google.com/file/d/1Ur5_PeVo0EH_nYt1Ek710gHC-aSDB98Q/view?usp=sharing

Video chỉ dẫn cài đặt:

Bài viết khác
  Snagit  (01.06.2020)
  1398 Font VietNam FULL  (27.05.2020)
  Font cho bản vẽ AutoCad  (27.04.2020)
  Phần mềm Better WMF  (20.04.2020)

File cài đặt + video chỉ dẫn cài đặt Revit

Tài liệu học tập