Bài giảng trực tuyến Nhà cao tầng - Buổi 04

Tài Liệu Học Tập

Tài Liệu Học Tập

Bài giảng trực tuyến Nhà cao tầng - Buổi 04

Ngày đăng : 03/04/2020 - 8:55 AM

Phần 1: Nguyên tắc cấu tạo dầm khung khi xét đến động đất


Phần 2: Nguyên tắc cấu tạo cột và nút khung khi xét đến động đất

 

Phần 3: Tải trọng NCT: tải trọng đứng và thành phần tĩnh của tải trọng gió

Bài viết khác
  Snagit  (01.06.2020)
  1398 Font VietNam FULL  (27.05.2020)
  Font cho bản vẽ AutoCad  (27.04.2020)
  Phần mềm Better WMF  (20.04.2020)

Bài giảng trực tuyến Nhà cao tầng - Buổi 04

Tài liệu học tập