Tài Liệu Học Tập

Tài Liệu Học Tập

Tài Liệu Học Tập

Tài Liệu Học Tập

TR43 1994 Edition BS - Referenced by CONCEPT
TR43 1994 Edition BS - Referenced by CONCEPT

Chỉ dẫn thiết kế kết cấu BTULT theo tiêu chuẩn BS

post-tensioned-concrete-floors-tr43-ec2
post-tensioned-concrete-floors-tr43-ec2

Chỉ dẫn thiết kế kết cấu BTULT theo tiêu chuẩn Eurocode 2

Design of Prestressed Concrete Structures (3rd Edition) - T. Y. Lin & Ned H. Burns
Design of Prestressed Concrete Structures (3rd Edition) - T. Y. Lin & Ned H. Burns

Thiết kế kết cấu BTULT theo tiêu chuẩn ACI

TR43 1994 Edition BS - Referenced by CONCEPT
TR43 1994 Edition BS - Referenced by CONCEPT

Chỉ dẫn thiết kế kết cấu BTULT theo tiêu chuẩn BS

Post-Tensioned-Concrete-Floors-TR43 EC2
Post-Tensioned-Concrete-Floors-TR43 EC2

Chỉ dẫn thiết kế kết cấu BTULT theo tiêu chuẩn Eurocode 2

Design of Prestressed Concrete Structures (3rd Edition) - T. Y. Lin & Ned H. Burns
Design of Prestressed Concrete Structures (3rd Edition) - T. Y. Lin & Ned H. Burns

Thiết kế kết cấu BTULT theo tiêu chuẩn ACI

Snagit
Snagit

Phần mềm chụp ảnh, quay video màn hình

Sap2000 - Dạy trực tuyến buổi 10
Sap2000 - Dạy trực tuyến buổi 10

Chỉ dẫn mô hình bể nước mái (Phần 2)

Tài liệu học tập