Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 10

Tài Liệu Học Tập

Tài Liệu Học Tập

Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 10

Ngày đăng : 09/05/2020 - 3:48 PM

* Video chỉ dẫn cách Phân loại & Phân cấp công trình dân dụng BTCT:

 

* Vi deo chỉ dẫn cách xác định Tuổi thọ & giới hạn chịu lửa của công trình - Các giai đoạn thiết kế, tiêu chuẩn thiết kế & các phần mềm ứng dụng trong thiết kế:

 
Bài viết khác
  Snagit  (01.06.2020)
  1398 Font VietNam FULL  (27.05.2020)
  Font cho bản vẽ AutoCad  (27.04.2020)
  Phần mềm Better WMF  (20.04.2020)

Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 10

Tài liệu học tập